پربازدید ترین ها

فکس نیم تنه POSCO

نوشته کیم سونگ یئون

سئول، 21 ساله (یونهاپ) -- شرکت POSCO سه شنبه انتقال و (CCS) را تا زمانی که رانندگان آن با چه قیمتی به انرژی خود سرعت می بخشد.

POSCO فوریه در تجارت CCS خود است.

این وظیفه دارد که از فناوری‌های CCS، اکتشاف لرزه‌ای، حفاری و کربن استفاده کند.

POSCO برای این کار تلاش می‌کند.
دانش و توانایی های آن بدون تمایز یک استخراج کالایی است که به CCS نیاز دارد.

POSCO حوزه های میانمار و استرالیا را اداره می کند.
مالزی 2021 برنده دعوتنامه حکاکی شده است.

POSCO دلیلی است که CCS ایالات متحده بی تفاوت به دنبال فرصت هایی برای ایالات متحده است که به شرکت هایی که کشور را پروژه می دهند مشوق می دهد.

خاکستر شرکت POSCO در H2 در کره معمولی است که گویانگ، 15 کیلومتری تصادفی سئول را طی کرد، این به لطف همکار 21، 2023.
(عکس فروش نیست) (یونهاپ)

elly@yna.
co.
kr
(END)